Terra World

Ihr Browser ist veraltet. Bitte laden sie einen dieser aktuellen, kostenlosen und exzellenten Browser herunter:


GO
Skip to main content

POLITIKA KVALITETA

TERRA Srbija d.o.o.

Zadovoljstvo kupca predstavlja suštinu svih aktivnosti društva Terra Srbija d.o.o. Zato nastojimo da razumemo sadašnje i buduće potrebe kupaca, da ispunjavamo njihove zahteve i trudimo se da nadmašimo njihova očekivanja stalno menjajući i poboljšavajući naš poslovni sistem i njegove procese.

 

Razvojem mreže za servis i podršku kupcima na celokupnom prostoru Republike Srbije kroz stalno ulaganje u nove tehnologije i usavršavanje zaposlenih, kao i bliskom saradnjom sa postojećim i potencijalnim kupcima, nastojimo da odgovorimo  na  nove poslovne izazove i promene u okruženju.

 

Zbog svega navedenog, uspostavljen je Sistem upravljanja kvalitetom koji upravlja svim procesima potrebnim za identifikaciju potreba i očekivanja kupaca uz zadovoljavanje zakonskih i ugovornih obaveza.

Sistem je uspostavljen na način da mi, zaposleni društva  Terra  Srbija  d.o.o,  zajedno sa Upravom, razumemo zahteve koje naše preduzeće treba da ispuni da bi ostvarili prodaju robe i usluga uz maksimalno zadovoljenje potreba i očekivanja kupaca.

 

Zadatak i obaveza Uprave je osiguravanje potrebnih resursa za nesmetan rad svih zaposlenih, te stalno sprovođenje korektivnih mera u razvijanju i podizanju nivoa usluga u svim delovima poslovanja preduzeća.

 

Obaveza svih zaposlenih je da se upoznaju sa zahtevima koje pred njih stavlja  Sistem upravljanja kvalitetom kao i da svojim radom omoguće maksimalno poštovanje pravila proizašlih iz istog. Svojim radom, uz stalno usavršavanje i usvajanje novih znanja, zaposleni bi trebalo da trajno doprinose unapređenju i poboljšanju poslovnog sistema.

 

Uvođenjem Sistema upravljanja kvalitetom, preduzeće TERRA Srbija d.o.o. nastoji da ostvari nivo aktivnosti koja će zadovoljiti domaće i međunarodne zahteve u pogledu kvaliteta, da osigura privrženost i zadovoljstvo kupaca i zaposlenih, kao i da, ostvarivanjem rezultata, omogući unapređenje i kontinuitet poslovanja.

 

Beograd, 4. 12. 2017.

TERRA Srbija d.o.o.

Direktor Društva
Siniša Tomašić, dipl.ing