Terra World

Ihr Browser ist veraltet. Bitte laden sie einen dieser aktuellen, kostenlosen und exzellenten Browser herunter:


GO
Skip to main content

JCB JS20MH

Maksimizirana produktivnost uz bezbednost rukovaoca

JCB JS20MH industrijski manipulatori na točkovima a konstruisani su da daju maksimalnu produktivnost uz maksimalnu sigurnost rukovaoca. Kako bi se povećala produktivnost, JS20MH proizvodi vršnu snagu i okretni momenat pri niskim obrtajima motora a, sa ciljem produženja neprekidnog rada i vremena održavanja, ima niz konstrukcijskih specifičnosti, a posebno udobnu radnu okolinu za rukovaoca.

 

Uz standardnu zaštitu rukovaoca postoji i impresivna lista sigurnosnih dodataka za primenu u različitim radnim okruženjima.

Kako bi se osigurala pouzdanost, JS20MH industrijski manipulatori opremljeni su najboljim komponentama koje industrija nudi među kojima su JCB pogonski motor, Kawasaki pumpe, ZF osovine i transmisija.

 

Na novom JCB JS20MH ojačana strela i kopačka grana proizvedene su od čelika visoke vlačne čvrstoće kako bi se povećala izdržljivost i produžio vek korišćenja.

 

Ojačani Okvir nadogradnje konstruisan je u sa ciljem smanjenja naprezanja i povećanja čvrstoće kako bi omogućio dugotrajan rad i sigurnost koja je od posebne važnosti kod industrijskih manipulatora.

JS20MH poklopac motora otvara se sa prednje strane prema pozada kako bi se omogućio jednostavan i siguran pristup motoru a nezavisne kontrole stabilizatora omogućuju jednostavan i siguran rad. Dnevne servisne provere omogućene su sa nivoa zemlje što ih čini brzim i jednostavnim za sprovođenje.

 

Za maksimalnu uočljivost zadnji uteg je iscrtan crveno belim trakama a ugrađena je i zadnja kamera kako bi rukovalac imao bolju vidljivost iz kabine. 

 

Kako bi se sprečile nehotične nezgode, JCB-ev sistem 2go sistem u potpunosti izoluje hidrauliku i JS20MH moguće je pokrenuti samo putem dva odvojena prekidača.

Kabina na JS20MH se može hidraulički izdignuti za 2,1 metara, što ga čini prikladnim za utovar visokostraničnih kontejnera te putem dodatne vidljivosti minimiziran oštećenja povećava produktivnost i poboljšava sigurnost u radu.

 

Da bi se poboljšala potrošnja goriva, JS20MH je opremljen naprednim hidrauličnim tehnološkim rešenjima, uključujući optimizirane postavke hidrauličke pumpe, naprednog dizajna spojnica i naprednog upravljačkog software-a.

 

JS20MH svojom svestranošću omogućava sortiranje, manipulaciju, utovar i kompaktiranje a može, pored 5,7-metarske ravne kranske grane, biti opremljen 4-metarskom strelom za slučaj potrebe za dosegom ili 3,6 metarskom strelom za potrebe za priključivanjem posebnih alata.

Maksimalna snaga motora 93 kW

Maksimalni doseg od nivoa tla 8.806 mm

Maksimalna radna težina 20.720 kg