Terra World

Ihr Browser ist veraltet. Bitte laden sie einen dieser aktuellen, kostenlosen und exzellenten Browser herunter:


GO
Skip to main content

Új pályázati lehetőségek mikro-, kis- és középvállalkozások számára

A modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodás támogatása

 

A pályázati kiírás célja, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

 

Ki pályázhat

 

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

 

Megvalósítás helyszíne


 A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását legalább 60 nappal megelőzően már bejegyzésre kellett kerülnie a cégkivonatba


Kizárólag a Budapest területén KÍVÜL megvalósuló fejlesztés támogatható.

·       

Mobil munkagépek esetén a megvalósítási helyszínen biztosítani kell:

 

a közútról történő megközelítés lehetőségét

gépek ki/bejárásának lehetőségét

valamennyi gép tárolására alkalmas teret (sármentesített felület)

gépek őrzését (épület, ideiglenes építmény, lakókocsi)

 tűzvédelmet

 


Mit lehet beszerezni

 


Technológiafejlesztés (eszköz-, hardver és szoftverbeszerzés) - kötelező elem!

Infrastrukturális és ingatlan beruházás: építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (jogerős engedély nem kell, csak az engedélyezési eljárás megindítása!)

Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele

Tanácsadás igénybevétele

Képzés

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Projekt-előkészítés (építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele)

 

DE nem elszámolható: • használt, vagy próbaüzemi céllal üzembe helyezett eszköz • közúti gépjármű • pótkocsi • félpótkocsi beszerzése • 8701 - 8708, 8716 VTSZ számú járművek • szerszámkészlet • meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése • pályázatírás költsége

 

Támogatás mértéke, összege: 10.000.000 – 629.300.000 Ft

 

Észak-Magyarország, Észak Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl:

Mikro- és kivállalkozások - 70%

Középvállalkozások - 60%

Nyugat-Dunántúl:

Mikro- és kivállalkozások - 45%

Középvállalkozások - 35%

Közép-Dunántúl:

Mikro- és kivállalkozások - 55%

Középvállalkozások - 45%

Piliscsaba, Pilisjászfalu:

Mikro- és kivállalkozások - 40%

Középvállalkozások - 30%

Pest megye Piliscsabán és Pilisjászfalun kívüli települései:

Mikro- és kivállalkozások - 55%

Középvállalkozások - 45%

 

Támogatás formája: visszatérítendő támogatás, melynek akár 100%-a az előre meghatározott eredményességi feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakulhat!

A projekt összértéke 9 főig 99 millió Ft, 49 főig 299 millió Ft, 249 főig 899 millió Ft, de maximum az utolsó évi árbevétel értéke lehet.

 

Kötelező előleg: elnyert támogatás 100%-a

 

Projekt ütemezése

Legkorábban a pályázat benyújtását követő napon lehet megkezdeni.

A projekt befejezésére megkezdéstől max. 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Vállalások

 

Eredményességi mutatók teljesítése: az előre meghatározott eredményességi feltételek teljesítése esetén a megítélt támogatás akár 100%-a vissza nem térítendő támogatássá alakulhat. Amennyiben visszafizetési kötelezettsége keletkezik a pályázónak, úgy ezt az erről szóló tájékoztatást követő 18 hónapon belül, legfeljebb 4 részletben teljesítheti.

Fenntartás: befejezéstől számított 3. év vége

 

Beadható

 

1. szakasz: 2021. március 1-16. (keret: 70 milliárd Ft)

2. szakasz: 2021. június 15-30. (keret: 50 milliárd Ft)

3. szakasz: 2021.szeptember 30 - október 15. (keret: 40 milliárd Ft)

 4. szakasz: 2022. február 1-15. (keret: 40 milliárd Ft)

 

 

Részletes információk: palyazatnet.hu/vinop121