Terra World

Ihr Browser ist veraltet. Bitte laden sie einen dieser aktuellen, kostenlosen und exzellenten Browser herunter:


GO
Skip to main content

Rubble Master RM VS60 pre-separator

Prenosivi kontejner za prethodnu separaciju

Koristi se kao dodatni deo mobilnim drobilicama RM 60 koji ima funkciju odvajanja finih i sitnih delova od krupnih delova materijala kao što su: kamenje, asfalt, beton i iskopani krupni materijali. 

 

Napajanje može da koristi direkno od drobiličnog generatora, što je posebno korisno kada se koristi na udaljenim lokacijama. Ovaj separator može takođe raditi i kao samostalna mašina.

Protok do 100 t/h, u zavisnosti od količine i vrste materijala

Granulat 0/20 to 0/75 mm

Levak na vrhu 1500x1800 mm / na dnu: 1500x1650 mm

Jačina motora 2 x 0.95 kW

Težina 2500 kg